տուն Բանակ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին կատարված նվիրաբերությունների ընդհանուր թիվը

Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին կատարված նվիրաբերությունների ընդհանուր թիվը

270
0

Հուլիսի 17-ից մինչև 22-ը Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին նվիրաբերությունների գումարը կազմել է 192 մլն դրամ։ Այս մասին տեղեկացնում է Զինծառայողների ապահովագրման հիմնադրամը:

• Շուրջ 192,000,000 ՀՀ դրամ, որից կայքի միջոցով` 27 %-ը, Paypal-ի միջոցով ` 12%-ը, բանկային փոխանցման միջոցով՝ 61%-ը

• Ավելի քան 2500 նվիրաբերություններ, որից կայքի միջոցով` 59%-ը, Paypal-ի միջոցով` 23%-ը, բանկային փոխանցման միջոցով՝ 17%-ը

• Շուրջ 48 երկրներում բնակվող մեր հայրենակիցների կողմից