տուն Հասարակություն Կրթություն Անուշ Սեդրակյան, Վարդան Ոսկանյան. ԵՊՀ-ը ընտրում է հոգաբարձուների խորհրդի թեկնածուներին

Անուշ Սեդրակյան, Վարդան Ոսկանյան. ԵՊՀ-ը ընտրում է հոգաբարձուների խորհրդի թեկնածուներին

278
0
ԵՊՀ

ԵՊՀ ռեկտորի թեկնածուներին առաջարկվել է հանձնաժողովի համար ներկայացնել իրենց թեկնածուին. «Հրաժարվել է միայն Աշոտ Սաղյանը: Araratnews.am-ը տեղեանում է ԵՊՀ-ի հայտարարությունից:

ԵՊՀ գիտխորհրդի առցանց նիստի ժամանակ հաստատվել է ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի՝ համալսարանի ստորաբաժանումներից առաջադրված պրոֆեսորադասախոսական կազմի թեկնածուների ընտրության կարգը:

«Zoom» հարթակի միջոցով անցկացված գիտխորհրդի առցանց նիստի սկզբում ԵՊՀ ռեկտորի ժ.պ. Գեղամ Գևորգյանը նիստի մասնակիցներին տեղեկացրեց, որ Հոգաբարձուների խորհրդի թեկնածուների ցուցակը գիտխորհրդի անդամներին ուղարկելուց հետո երկու ստորաբաժանում ևս ներկայացրել է իր կողմից առաջադրված թեկնածուներին:

«ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնն առաջադրել է ԵՊՀ պրակտիկայի ղեկավար Արա Աթայանին, իսկ Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնը՝ ԵՊՀ արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Հայկ Քոչարյանին»,- նշեց Գեղամ Գևորգյանը և առաջարկեց նրանց նույնպես ներառել նախապես ներկայացված ցուցակում:

Հարցը դրվեց առցանց քվեարկության: Ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ գիտխորհուրդը հավանության արժանացրեց ռեկտորի ժ.պ.-ի առաջարկը:

Այնուհետև Գեղամ Գևորգյանը գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացրեց քվեարկության կարգը, ըստ որի՝ գիտխորհրդի յուրաքանչյուր անդամ իրավունք ունի ընտրելու առավելագույնը 8 թեկնածուի: Եթե նշված թեկնածուները 8-ից ավելի լինեն, քվեաթերթիկը կհամարվի անվավեր:

Քվեարկության արդյունքում կընտրվեն այն թեկնածուները, որոնք կհավաքեն առավել շատ ձայներ (նույնիսկ եթե հավաքած ձայները 50 %-ից ավելի չլինեն): Եթե 8-րդ և 9-րդ տեղում հայտնված թեկնածուների հավաքած ձայները հավասար լինեն, ապա 8-րդ տեղում հայտնված թեկնածուին հավասար ձայներ հավաքած բոլոր թեկնածուների համար նորից կիրականացվի քվեարկություն:

Առաջարկված կարգը գիտխորհդրի կողմից հավանության արժանացավ և հաստատվեց:

Այնուհետև գիտխորհուրդը հաստատեց հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը: Գեղամ Գևորգյանն ասաց, որ ԵՊՀ ռեկտորի թեկնածուներին առաջարկվել է հանձնաժողովի համար ներկայացնել իրենց թեկնածուին. «Հրաժարվել է միայն Աշոտ Սաղյանը: Ըստ այդմ՝ առաջարկվել են Եզնիկ Միրզոյանի, Արմեն Ավետիսյանի, Հայկ Մնացականյանի թեկնածությունները: Ես առաջարկում եմ նաև Վահրամ Պետրոսյանի և ուսանող Նարեկ Մարգարյանի թեկնածությունները»:

Գիտխորհուրդը հաստատեց հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը:

Տեղեկացնենք, որ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի՝ համալսարանի ստորաբաժանումներից առաջադրված պրոֆեսորադասախոսական կազմի թեկնածուների ընտրությունը մեկնարկում է այսօր՝ ժամը 12:00-ին, ԵՊՀ մեծ դահլիճում:

Ստորև ներկայացնում ենք «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի՝ հոգաբարձուների խորհրդի անդամության համար համալսարանական ստորաբաժանումների կողմից առաջադրված պրոֆեսորադասախոսական կազմի թեկնածուների կազմը՝

Ավագյան Ռոլանդ Մամիկոնի – Ակադեմիկոս Գ. Սահակյանի անվան տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ,  ֆ.մ.գ.դ. (Ֆիզիկայի ֆակուլտետ)

Բալյան Արշակ Յուրիի — Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. (Աստվածաբանության ֆակուլտետ)

Գաբուզյան Արա Հարությունի — Քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, ի.գ.դ., պրոֆեսոր (Իրավագիտության ֆակուլտետ)

Գալստյան Արշալույս Մերուժանի — Ակադեմիկոս Հ. Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. (Հայ բանասիրության ֆակուլտետ)

Դուրգարյան Նարինե Անժելոյի — Օրգանական քիմիայի ամբիոնի վարիչ, ք.գ.դ., պրոֆեսոր (Քիմիայի ֆակուլտետ)

Խաչատրյան Կառլեն Գագիկի — Կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ (Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ)

Խաչատրյան Նարինե Գագիկի — Անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հ.գ.թ., դոցենտ(Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ)

Հախումյան Արսեն Ալեքսանդրի- Հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ (Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ)

Հարությունյան Ռուբեն Միխայելի- Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթ․ անդամ, պրոֆեսոր (Կենսաբանության ֆակուլտետ)

Հովհաննեսյան Ռուբեն Անդրանիկի- Կենսաբժշկագիտության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ.(Ֆարմացիայի ինստիտուտ)

Մալխասյան Միքայել Արմենի- Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. (Պատմության ֆակուլտետ)

Մարկոսյան Ռուբեն Լևոնի— Հանրային կառավարման ամբիոնի դոցենտ, տեխ. գիտ. թեկ. (Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարան)

Ոսկանյան Վարդան Ստեփանի- Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ (Արևելագիտության ֆակուլտետ)

Չուբարյան Անահիտ Արտաշեսի- Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ֆ.մ.գ.դ.(Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ)

Պետրոսյան Դավիթ Վլադիմիրի- Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ)

Սեդրակյան Անուշ Ռոստոմի- Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. (Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ)

Սողոմոնյան Մենուա Անդրանիկի- Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. (Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ)

Քելյան Սարգիս Սամվելի- Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, տեխ.գ.թ. (Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ)

Աթայան Արա Կամոյի- ԵՊՀ պրակտիկայի ղեկավար, ԵՊՀ մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի ասիստենտ,

ֆ.մ.գ.թ. (ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոն)

Քոչարյան Հայկ Մկրտչի- ԵՊՀ արաբագիտության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.թ. (Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն)